2007 Beeld “Met verwonding in die oog” by Bettie Lambrecht